Bộ môn trực thuộc

Bộ môn Cơ khí chế tạo

Tầng 1 Nhà A3, Trường Đại học Công nghệ GTVT, số 54 Triều Khúc - Thanh Xuân - Hà Nội

Bộ môn Ô tô

Phòng 401 Nhà H1, Trường Đại học Công nghệ GTVT 54 Triều Khúc - Thanh Xuân - Hà Nội