Bộ môn Ô tô

Bộ môn Ô tô được Hiệu trưởng trường Đại học Công nghệ GTVT ra quyết định thành lập số 1952/QĐ-ĐHCNGTVT ngày 04/10/2011.

1. Địa chỉ:
- Phòng 401 Nhà H1, Trường Đại học Công nghệ GTVT 54 Triều Khúc - Thanh Xuân - Hà Nội
- Phòng 04, tầng 02, Khu hiệu bộ, Cơ sở đào tạo Vĩnh Yên- Phường Đồng Tâm - Thành phố VĩnhYên -Vĩnh phúc
Email: bmcokhioto@utt.edu.vn 

2. Tổ chức nhân sự:

Stt

Họ tên

Chức vụ

SĐT

Ảnh

Email

1

TS. Nguyễn Quang Anh

Trưởng khoa CK

0913012354

TS. Nguyễn Quang Anh

quanganh_1967@yahoo.com.vn

2

NCS.ThS. Nguyễn Thành Nam

Phó Trưởng BM

0983638393

namngth82@gmail.com

3

TS. Nguyễn Văn Tuân

GV

0982647320

vantuanice@gmail.com

4

ThS. Lê Quang Thắng

GV

0945553998

lequanthang.utt@gmail.com

5

NCS.ThS. Tạ Tuấn Hưng

GV

0942012883

tuanhung153@gmail.com

6

NCS. ThS. Lương Quý Hiệp

GV

0973070754

luuongquyhiep1983@gmail.com

7

ThS. Chu Văn Huỳnh

GV

0902114986

chuhuynh.auto@gmail.com

8

TS. Lê Quỳnh Mai

GV

0961113981

maiquynhle001@yahoo.com

9

NCS. ThS. Nguyễn Công Tuấn

GV

0983895689

nctuan.utt@gmail.com

10

ThS. Nguyễn Văn Hiệp

GV – CS VY

0904519562

hiepvn188@gmail.com

11

ThS. Đỗ Thành Phương

GV– CS VY

0936161080

thanhphuong1985@gmail.com

12

ThS. Lê Văn Khánh

GV– CS VY

0983175216

khanhlevan.gtvt@gmail.com

13

KS. Vũ Quảng Đại

GV

0962353638

buffaloking09@gmail.com

14

TS. Nguyễn Văn Lịch

GV

 

 

 

15

TS. Nguyễn Tuấn Hải

GV

0903213842

haint@utt.edu.vn

16 PGS.TS. Bùi Hải Triều GV 0912418660 haitrieukydol@vnua.edu.vn
17 ThS. Thiều Sỹ Nam GV 0914337745 namts@utt.edu.vn
18 ThS. Trần Ngọc Vũ Phó Trưởng khoa 0904227802 vutn@utt.edu.vn

3.  Chức năng: Bộ môn Ô tô, Khoa Cơ khí là đơn vị thực hiện nhiệm vụ chuyên môn về đào tạo, khoa học và công nghệ của một, hoặc một số ngành, chuyên ngành đào tạo trực thuộc khoa Cơ khí và Trường. 

4. Truyền thống: Ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô, Bộ môn Ô tô ra đời và phát triển cùng với truyền thống 70 năm của Trường Đại học Công nghệ GTVT. Các cán bộ kỹ thuật, Cử nhân cao đẳng, Kỹ sư công nghệ ô tô ra trường qua các thế hệ đã, đang và sẽ đáp ứng mọi nhu cầu của sự nghiệp hiện đại hóa, công nghiệp hóa đất nước. Bộ môn Ô tô có bề dày thành tích đào tạo, qua nhiều thời kỳ từ Trung cấp chuyên nghiệp, Cao đẳng đến Kỹ sư (Chỉ tính từ 2002 đến 2014):
+ Tập thể: 02 Bằng khen, 06 Danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc” của Bộ trưởng Bộ GTVT, ngoài ra còn nhiều giải thưởng cho các hoạt động thể thao, văn nghệ…
+ Cá nhân: Có 04 Nhà giáo Ưu tú, 03 Giáo viên dạy giỏi cấp Quốc gia, cấp Ngành GTVT; 01 Giáo viên dạy giỏi tỉnh Vĩnh Phúc, nhiều giáo viên dạy giỏi cấp Trường; đã được nghiệm thu nhiều Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ GTVT, cấp trường, nhiều Bài báo khoa học đã đăng trên các tạp chí có uy tín;  01 bằng khen của Chủ tịch hội đồng Trung ương Liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật Việt Nam về tham gia hội thi sáng tạo Kỹ thuật toàn quốc, nhiều cá nhân được tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GTVT, Công đoàn Ngành GTVT và các khen thưởng khác.
+ Học sinh, sinh viên: Nhiều thế hệ ra trường đã trở thành các lãnh đạo cấp Bộ, Nhà máy, Xí nghiệp, Công ty, chủ các Doanh nghiệp, gara ô tô… Những năm gần đây, nhiều sinh viên tham gia các Hội thi Tay nghề giỏi, Thiết kế trên máy tính đã đạt giải cấp Ngành, cấp Quốc gia, cấp Khu vực và có em được chọn đi đào tạo ở nước ngoài để dự thi Thế giới. Nhiều sinh viên tham gia các cuộc thi Lái xe sinh thái, thi Robocon đạt kết quả cao.

5. Nhiệm vụ, quyền hạn:
- Chịu trách nhiệm về nội dung, chất lượng, tiến độ giảng dạy, học tập của một hoặc một số môn học trong chương trình đào tạo chuyên ngành công nghệ kỹ thuật Ô tô.
- Xây dựng và hoàn thiện nội dung môn học, biên soạn giáo trình, tài liệu tham khảo liên quan đến nhóm môn học được Trưởng khoa và Hiệu trưởng nhà trường giao;
- Nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, kiểm tra, đánh giá, tổ chức các hoạt động học thuật nhằm nâng cao chất lượng đào tạo;
- Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, thực hiện các dịch vụ khoa học và công nghệ theo kế hoạch của trường và của khoa; chủ động phối hợp với các cơ sở đào tạo, tổ chức khoa học và công nghệ, sản xuất kinh doanh, dịch vụ nhằm gắn đào tạo, nghiên cứu khoa học với hoạt động sản xuất và đời sống xã hội, bổ sung nguồn tài chính cho trường, thực hiện dịch vụ xã hội và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực chuyên môn của bộ môn;
- Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên, cán bộ khoa học của bộ môn; tham gia đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ khoa học thuộc lĩnh vực chuyên môn;
- Tổ chức đánh giá công tác quản lý, hoạt động đào tạo, hoạt động khoa học và công nghệ của cá nhân, của bộ môn, của khoa và của trường theo yêu cầu của Hội đồng trường, Hội đồng Khoa học và đào tạo, Hiệu trưởng và Trưởng khoa;
- Quản lý cơ sở vật chất, thiết bị của bộ môn;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác được khoa và nhà trường giao.