Bộ môn Máy xây dựng

Địa chỉ: Phòng 503 Nhà H1, Trường Đại học Công nghệ GTVT 54 Triều Khúc - Thanh Xuân - Hà Nội
Email: bmmxd@utt.edu.vn

Máy xây dựng

Bộ môn Máy xây dựng được Hiêu trưởng Trường Đại học Công nghệ GTVT ra quyết định thành lập số 1953/QĐ-ĐHCNGTVT ngày 04/10/2011.
* Tổ chức nhân sự:
- Trưởng bộ môn: TS.Trần Thanh An
- Tổng số CB-GV-CNV: 06 người.
* Chức năng:
Bộ môn Máy xây dựng Khoa Cơ khí là đơn vị thực hiện nhiệm vụ chuyên môn về đào tạo, khoa học và công nghệ của một, hoặc một số ngành, chuyên ngành đào tạo trực thuộc khoa Cơ khí và Trường.

Thông tin ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí Máy xây dựng

1. Hệ đại học:
•    Mã ngành: D510201
•    Bằng tốt nghiệp: Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật cơ khí Máy xây dựng
•    Thời gian đào tạo: 5 năm
•    Tuyển sinh: Thi khối thi A theo phương án 3 chung của Bộ Giáo dục và đào tạo
•    Cơ hội nghề nghiệp:     
    - Cán bộ kỹ thuật trong các đơn vị chuyên thử nghiệm, chẩn đoán, bảo dưỡng kỹ thuật, sửa chữa ô tô và máy xây dựng;
    - Cán bộ quản lý vật tư - thiết bị, bảo dưỡng và sửa chữa trong các đơn vị thi công thuộc lĩnh vực giao thông, xây dựng và thủy lợi;
    - Cán bộ kỹ thuật trong các doanh nghiệp kinh doanh ô tô và máy xây dựng;
    - Giảng dạy trong các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề.
2. Hệ cao đẳng:
•    Mã ngành: C510201
•    Bằng tốt nghiệp: Cử nhân Công nghệ kỹ thuật cơ khí Máy xây dựng
•    Thời gian đào tạo: 3 năm
•    Tuyển sinh: Thi khối thi A theo phương án 3 chung của Bộ Giáo dục và đào tạo
•    Cơ hội nghề nghiệp:
    - Kỹ thuật viên trong các đơn vị chuyên thử nghiệm, chẩn đoán, bảo dưỡng kỹ thuật, sửa chữa ô tô và máy xây dựng;
    - Kỹ thuật viên về quản lý vật tư - thiết bị, bảo dưỡng và sửa chữa trong các đơn vị thi công thuộc lĩnh vực giao thông, xây dựng và thủy lợi;
    - Kỹ thuật viên trong các doanh nghiệp kinh doanh ô tô và máy xây dựng;
    - Giảng dạy trong các trường  cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề.
3. Hệ đại học liên thông từ cao đẳng:
•    Mã ngành: D510201
•    Bằng tốt nghiệp: Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật  cơ khí Máy xây dựng
•    Thời gian đào tạo: 1,5 năm (nếu liên thông dọc), 2 năm (nếu phải học chuyển đổi kiến thức từ các ngành trong nhóm ngành cơ khí  như: Cơ khí ô tô; Công nghệ kỹ thuật cơ khí Máy tàu thủy, Đầu máy toa xe;  Cơ điện tử; Chế tạo máy;…)
•    Tuyển sinh: Thi khối thi A theo phương án  3 chung của Bộ Giáo dục và đào tạo hoặc theo phương án thi của Trường Đại học Công nghệ GTVT nếu đã tốt nghiệp đủ 36 tháng.
•    Cơ hội nghề nghiệp:     
    - Cán bộ kỹ thuật trong các đơn vị chuyên thử nghiệm, chẩn đoán, bảo dưỡng kỹ thuật, sửa chữa ô tô và máy xây dựng;
    - Cán bộ quản lý vật tư - thiết bị, bảo dưỡng và sửa chữa trong các đơn vị thi công thuộc lĩnh vực giao thông, xây dựng và thủy lợi;
    - Cán bộ kỹ thuật trong các doanh nghiệp kinh doanh ô tô và máy xây dựng;
    - Giảng dạy trong các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề.
4. Chú ý:
Sinh viên đang học tại Trường Đại học Công nghệ GTVT hệ đại học hoặc cao đẳng ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí Máy xây dựng, có thể đăng ký học thêm một số học phần bắt buộc thuộc chuyên ngành cơ khí khác (Cơ khí ô tô, Máy tảu thủy, Đầu máy toa xe) để có thêm bằng đại học hoặc cao đẳng thứ hai.