Văn phòng Khoa

Địa chỉ: Phòng 402 Nhà H1, Trường Đại học Công nghệ GTVT 54 Triều Khúc - Thanh Xuân - Hà Nội
Email: vpkcokhi@utt.edu.vn

Điện thoại: 0435524818

Tổ Văn phòng Khoa Cơ khí được Hiệu trưởng trường Đại học Công nghệ GTVT ra quyết định thành lập số 1951/QĐ-ĐHCNGTVT ngày 04/10/2011.

* Tổ chức nhân sự:
- Tổ trưởng: TS. Nguyễn Quang Anh

- Tổ phó: ThS. Trần Ngọc Vũ (Cơ sở Vĩnh Yên)
- Tổng số CB-GV-CNV: 04 người.

* Chức năng:
- Giúp việc cho Trưởng khoa quản lý, triển khai thực hiện các nhiệm vụ của khoa và kế hoạch đào tạo của Nhà Trường;

- Tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến HS-SV trong phạm vi khoa quản lý.