Tuyển dụng nhân lực cho tuyến đường sắt đô thị Nhổn Ga Hà Nội giai đoạn một

Thông báo tuyển dụng nhân lực để cử đi đào tạo nghề vận hành, khai thác ĐSĐT, Dự án Tuyến ĐSĐT thí điểm Hà Nội, đoạn Nhổn – Ga Hà Nội, giai đoạn 1

Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội là doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước chuyên về vận hành bảo dưỡng các tuyến đường sắt đô thị của Hà Nội. Công ty hiện đang có nhu cầu Tuyển dụng nhân lực để cử đi đào tạo nghề vận hành, khai thác đường sắt đô thị, dự án Tuyến ĐSĐT thí điểm Hà Nội, đoạn Nhổn – Ga Hà Nội, giai đoạn 1, cụ thể như sau:

  1. Phòng Vận hành

Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 48 người với 10 vị trí chức danh.

TT

Vị trí chức danh

Số lượng (người)

Ghi chú

1

Trưởng phòng

1

 

2

Phó phòng

1

 

3

Trưởng Trung tâm điều độ (OCC)

1

 

4

Nhân viên điều độ chạy tàu

16

 

5

Nhân viên giám sát, điều phối lái tàu

5

 

6

Nhân viên điều phối (điều độ) điện

9

 

7

Nhân viên điều độ, kiểm soát môi trường

5

 

8

Nhân viên Quản lý lập biểu đồ vận hành

1

 

9

Nhân viên Quản lý kỹ thuật lái tàu

1

 

10

Trực ban

8

 

Tổng cộng

48

 

 

  1. Phòng Kỹ thuật công nghệ

Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 12 người với 11 vị trí chức danh.

TT

Vị trí chức danh

Số lượng (người)

Ghi chú

1

Trưởng phòng

1

 

2

Phó phòng

1

 

3

Nhân viên  quản lý  thiết bị nhà ga

1

 

4

Nhân viên quản lý thiết bị điện lực

1

 

5

Nhân viên quản lý thiết bị thông tin

1

 

6

Nhân viên quản lý thiết bị tín hiệu

1

 

7

Nhân viên quản lý thiết bị AFC

1

 

8

Nhân viên quản lý đường ray

1

 

9

Nhân viên quản lý thiết bị điện trên tàu (toa xe)

1

 

10

Nhân viên quản lý thiết bị máy móc trên tàu (thiết bị toa xe)

1

 

11

Nhân viên quản lý vật tư

2

 

Tổng cộng

12

 

 

  1. Phòng Giám sát an toàn

Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 09 người với 09 vị trí chức danh.

TT

Vị trí chức danh

Số lượng (người)

Ghi chú

1

Trưởng phòng

1

 

2

Phó phòng

1

 

3

Nhân viên giám sát an toàn thiết bị kỹ thuật

1

 

4

Nhân viên giám sát an toàn PCCC giao thông, kiểm soát môi trường

1

 

5

Nhân viên giám sát an toàn lao động

1

 

6

Nhân viên giám sát an toàn tàu

1

 

7

Nhân viên quản lý tuân thủ chất lượng & thực hiện

1

 

8

Nhân viên đảm bảo chất lượng

1

 

9

Nhân viên nghiên cứu đối sách an toàn

1

 

Tổng cộng

9

 

 

  1. Đội vận hành nhà ga

Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 158 người với 13 vị trí chức danh.

TT

Vị trí chức danh

Số lượng (người)

Ghi chú

4.1. Nhóm Quản lý

10

 

1

Đội trưởng

1

 

2

Đội phó

1

 

3

Nhân viên quản lý vé hành khách

2

 

4

Nhân viên quản lý bộ phận thu soát vé tự động AFC

4

 

5

Nhân viên quản lý Hành chính

1

 

6

Nhân viên kinh doanh dịch vụ

1

 

4.2. Khu Ga 1,2

148

 

7

Trưởng khu ga

2

 

8

Trợ lý

6

 

9

Nhân viên quản lý hành chính

4

 

10

Trưởng ca

32

 

11

Nhân viên quản lý tổng hợp

48

 

12

Nhân viên vé

24

 

13

Nhân viên Phụ trách an toàn

32

 

Tổng cộng

158

 

 

  1. Đội duy tu sửa chữa công trình

Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 47 người với 9 vị trí chức danh.

TT

Vị trí chức danh

Số lượng (người)

Ghi chú

5.1. Nhóm Quản lý

3

 

1

Đội trưởng

1

 

2

Đội phó

1

 

3

Nhân viên hành chính

1

 

5.2. Tổ Kiểm tra sửa chữa công trình

32

 

4

Tổ trưởng kiêm Kỹ sư công trình

1

 

5

Kỹ sư điện nước

1

 

6

Thợ sửa chữa công trình

   

6.1

Thợ sửa chữa công trình (hạ tầng)

15

 

6.2

Thợ sửa chữa công trình (Công trình xây dựng)

15

 

5.3. Tổ Kiểm tra sửa chữa đường ray

12

 

7

Tổ trưởng kiêm Kỹ sư đường sắt

1

 

8

Kỹ sư kiểm tra đo lường

1

 

9

Thợ  duy tu sửa chữa đường ray

   

9.1

Thợ  duy tu sửa chữa đường ray

9

 

9.2

Thợ duy tu sửa chữa đường ray (cấp điện)

1

 

Tổng cộng

47

 

 

  1. Đội duy tu sửa chữa thiết bị

Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 81 người với 16 vị trí chức danh.

TT

Vị trí chức danh

Số lượng (người)

Ghi chú

6.1. Nhóm Quản lý

3

 

1

Đội trưởng

1

 

2

Đội phó

1

 

3

Nhân viên hành chính

1

 

6.2. Tổ kiểm tra sửa chữa thiết bị nhà ga

14

 

4

Tổ trưởng kiêm Kỹ sư cơ điện

1

 

5

Nhân viên quản lý kỹ thuật chuyên ngành

3

 

6

Thợ sửa chữa tổng hợp

10

 

6.3.Tổ kiểm tra sửa chữa thông tin tín hiệu

49

 

7

Tổ trưởng – Quản lý hệ thống

1

 

8

Kỹ sư quản lý hệ thống thu soát vé tự động (AFC)

1

 

9

Kỹ sư quản lý mảng Tín hiệu

2

 

10

Kỹ sư quản lý mảng Thông tin

1

 

11

Thợ sửa chữa hệ thống thu soát vé tự động (AFC)

11

 

12

Thợ sửa chữa tín hiệu

22

 

13

Thợ sửa chữa thông tin

11

 

6.4. Tổ kiểm tra sửa chữa điện lực

15

 

14

Tổ trưởng kiêm Kỹ sư điện

1

 

15

Kỹ sư điện

2

 

16

Thợ kiểm tra cấp điện

12

 

Tổng cộng

81

 

 

  1. Depot Nhổn

Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 92 người với 21 vị trí chức danh.

TT

Vị trí chức danh

Số lượng (người)

Ghi chú

7.1. Nhóm Quản lý

5

 

1

Trưởng depot

1

 

2

Phó depot

1

 

3

Trợ lý tổng hợp

1

 

4

Nhân viên kế hoạch

1

 

5

Nhân viên hành chính

1

 

7.2. Tổ kiểm tra kỹ thuật đoàn tàu

59

 

6

Tổ trưởng kiêm quản lý kỹ thuật kiểm tra sửa chữa

1

 

7

Nhân viên điều hành sửa chữa

5

 

8

Nhân viên cao cấp kiểm tra thiết bị máy móc trên  tàu

7

 

9

Nhân viên cao cấp kiểm tra thiết bị điện trên  tàu

7

 

10

Nhân viên kiểm tra thiết bị máy móc trên tàu

9

 

11

Nhân viên kiểm tra thiết bị điện trên  tàu

9

 

12

Nhân viên sửa chữa cơ khí định kỳ hàng tháng

7

 

13

Nhân viên sửa chữa thiết bị điện định kỳ hàng tháng

14

 

7.3. Tổ bảo trì Depot

28

 

14

Tổ trưởng kiêm Kỹ sư cơ điện

1

 

15

Kỹ sư điện nước (depot)

1

 

16

Nhân viên sửa chữa thiết bị (depot)

1

 

17

Thợ sửa chữa công trình (depot)

4

 

18

Nhân viên vận hành thiết bị cương vị A,B,C

7

 

19

Nhân viên quản lý vật tư

2

 

20

Nhân viên giám sát tín hiệu (depot)

5

 

21

Thủ kho vật tư

7

 

Tổng cộng

92

 

Điều kiện đăng ký dự tuyển

+ Từ 20 tuổi đến dưới 45 tuổi tùy theo vị trí tuyển dụng;

+ Có đơn đăng ký dự tuyển, Sơ yếu lý lịch có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền;

+ Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo chuyên môn phù hợp với vị trí dự tuyển;

+ Có đủ sức khỏe phù hợp với yêu cầu vị trí tuyển dụng;

+ Ưu tiên người có kinh nghiệm, biết ngoại ngữ (tiếng Anh, Pháp) và có hộ khẩu thường trú ở Hà Nội;

+ Có đơn đăng ký dự tuyển theo quy định, có lý lịch rõ ràng, không có tiền án, tiền sự hoặc đang mang thai.

Tiêu chuẩn chi tiết vị trí tuyển dụng

Quyền lợi: Những người trúng tuyển sẽ được cử đi đào tạo nghề chuyên môn theo kế hoạch của Công ty. Khi vận hành chính thức, nhân sự được hưởng các chế độ chính sách của Doanh nghiệp Nhà nước và thu nhập tùy theo vị trí việc làm với mức lương từ  6,5 triệu đến 13 triệu đồng/tháng.

Hồ sơ dự tuyển gồm:

+ Đơn đăng ký dự tuyển.

+  Bản khai sơ yếu lý lịch tự thuật hợp lệ dán ảnh 4×6, có xác nhận của cơ quan hoặc chính quyền địa phương trong vòng 06 tháng gần nhất.

+ Bản sao giấy khai sinh, CMTND, bản sao sổ hộ khẩu.

+ Bản sao giấy tờ chứng minh quá trình công tác.

+ Bản sao các các văn bằng, chứng chỉ, bảng điểm theo yêu cầu của vị trí cần tuyển.

+ Giấy chứng nhận sức khoẻ của Bệnh viện Giao thông vận tải Trung Ương theo yêu cầu vị trí dự tuyển có giá trị trong vòng 06 tháng gần nhất.

+ 02 ảnh mầu cỡ 4×6 cm ghi rõ họ tên, ngày sinh phía sau.

+ Hồ sơ đựng trong túi bằng bìa cứng cỡ 24cm x 32cm có ghi danh mục các giấy tờ nộp và địa chỉ, số điện thoại cần liên hệ.

+ Mỗi người chỉ được đăng ký 01 nguyện vọng dự tuyển tương ứng với 01 vị trí cần tuyển dụng. Ứng viên phải trực tiếp đến nộp hồ sơ. Công ty không tiếp nhận hồ sơ qua trung gian và không thu bất kỳ khoản lệ phí nào.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Đến hết ngày 31/12/2022 (Sáng từ 8h00 – 11h30, chiều từ 13h30 – 17h00, trừ chiều thứ 7, ngày chủ nhật và ngày lễ theo quy định).

Thời gian dự kiến thi tuyển: Quý I năm 2023

Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Trụ sở Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội, Phòng Hành chính – Tổ chức, Số 8 Hồ Xuân Hương – Nguyễn Du – Hai Bà Trưng – Hà Nội. Điện thoại: 024.38553388 (Số lẻ: 103) ; 024.62593897 để hỗ trợ thông tin chi tiết (nếu cần).

Lưu ý: Ứng viên phải trực tiếp đến nộp hồ sơ. Công ty không có trách nhiệm giải thích lý do và không trả lại hồ sơ khi nhân sự không trúng tuyển.

 

https://hanoimetro.net.vn/recruit/thong-bao-tuyen-dung-nhan-luc-de-cu-di-dao-tao-nghe-van-hanh-khai-thac-dsdt-du-an-tuyen-dsdt-thi-diem-ha-noi-doan-nhon-ga-ha-noi-giai-doan-1-2/