Giới thiệu chung

Địa chỉ: Phòng 302, 402 Nhà H1, Trường Đại học Công nghệ GTVT 54 Triều Khúc - Thanh Xuân - Hà Nội
Điện thoại: (04) 35520749; Email: khoacokhi@utt.edu.vn

Khoa Cơ khí được Hiệu trưởng trường Đại học Công nghệ GTVT ra quyết định thành lập số 1455/QĐ-ĐHCNGTVT ngày 23/08/2011

* Tổ chức nhân sự:
- Trưởng khoa: TS. Nguyễn Quang Anh
- Phó trưởng khoa: ThS. Trần Ngọc Vũ (Cơ sở Vĩnh Yên)
- Tổng số CB- GV- CNV ở hai cơ sở đào tạo HN và VY: 33 người. (Trong đó: Tiến sĩ: 06; Thạc sĩ: 26; Kỹ sư: 01)

* Các đơn vị trực thuộc:
- Tổ Văn phòng khoa;
- Bộ môn Ô tô;
- Bộ môn Máy xây dựng;
- Bộ môn Tàu thủy và thiết bị nổi;
- Bộ môn Đầu máy toa xe và Tàu điện Metro;

* Chức năng
- Quản lý, tổ chức đào tạo trình độ cao đẳng, trình độ đại học, trình độ sau đại học và các trình độ khác thuộc khối ngành công nghệ kỹ thuật cơ khí theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

- Thực hiện nghiên cứu khoa học, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và chuyển giao công nghệ; gắn đào tạo với thực tiễn sản xuất;

- Cung ứng nguồn nhân lực chất lượng cao cho các doanh nghiệp và các đối tác trong ngành Kỹ thuật Cơ khí.